Mdo 7:12 SUV

12 Hata Yakobo aliposikia ya kwamba huko Misri kuna nafaka, akawatuma baba zetu mara ya kwanza.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:12 katika mazingira