Mdo 7:13 SUV

13 Hata safari ya pili Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake, jamaa ya Yusufu ikawa dhahiri kwa Farao.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:13 katika mazingira