Mdo 7:14 SUV

14 Yusufu akatuma watu akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote pia, watu sabini na watano.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:14 katika mazingira