Mdo 7:15 SUV

15 Basi Yakobo akashuka mpaka Misri; akafa yeye na baba zetu;

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:15 katika mazingira