Mdo 7:16 SUV

16 wakachukuliwa mpaka Shekemu wakazikwa katika kaburi lile, ambalo Ibrahimu alilinunua kwa kima cha fedha kwa wana wa Hamori, huko Shekemu.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:16 katika mazingira