Mdo 7:17 SUV

17 Basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa unakaribia, wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:17 katika mazingira