Mdo 7:18 SUV

18 hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri, asiyemfahamu Yusufu.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:18 katika mazingira