Mdo 7:19 SUV

19 Huyo akawafanyia hila kabila yetu, na kuwatenda mabaya baba zetu, akiwaamuru wawatupe watoto wao wachanga, ili wasiishi.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:19 katika mazingira