Mdo 7:20 SUV

20 Wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana, akalelewa muda wa miezi mitatu katika nyumba ya babaye.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:20 katika mazingira