Mdo 7:21 SUV

21 Hata alipotupwa, binti Farao akamtwaa, akamlea awe kama mwanawe.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:21 katika mazingira