Mdo 7:22 SUV

22 Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:22 katika mazingira