Mdo 7:23 SUV

23 Umri wake ulipopata kama miaka arobaini akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake Waisraeli.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:23 katika mazingira