Mdo 7:24 SUV

24 Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Mmisri.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:24 katika mazingira