Mdo 7:25 SUV

25 Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:25 katika mazingira