Mdo 7:26 SUV

26 Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa wakishindana, akataka kuwapatanisha, akisema, Enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu. Mbona mnadhulumiana?

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:26 katika mazingira