Mdo 7:27 SUV

27 Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe akamsukumia mbali, akisema, Ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu?

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:27 katika mazingira