Mdo 7:28 SUV

28 Je! Wataka kuniua mimi kama ulivyomwua yule Mmisri jana?

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:28 katika mazingira