Mdo 7:29 SUV

29 Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:29 katika mazingira