Mdo 7:30 SUV

30 Hata miaka arobaini ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai katika mwali wa moto, kijitini.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:30 katika mazingira