Mdo 7:31 SUV

31 Musa alipouona, akastaajabia maono yale, na alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:31 katika mazingira