Mdo 7:32 SUV

32 Mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka, asithubutu kutazama.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:32 katika mazingira