Mdo 7:34 SUV

34 Yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa, nitakutuma mpaka Misri.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:34 katika mazingira