Mdo 7:52 SUV

52 Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumwudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule Mwenye Haki; ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamwua;

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:52 katika mazingira