Mdo 7:54 SUV

54 Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:54 katika mazingira