Mdo 7:55 SUV

55 Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:55 katika mazingira