Mdo 7:56 SUV

56 Akasema, Tazama! Naona mbingu zimefunguka, na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:56 katika mazingira