Mdo 7:57 SUV

57 Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:57 katika mazingira