Mdo 7:58 SUV

58 wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:58 katika mazingira