Mdo 7:59 SUV

59 Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba, akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:59 katika mazingira