Mdo 7:60 SUV

60 Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:60 katika mazingira