2 Mosebok 37 SK73

1 Och Bezaleel gjorde arken af furoträ, halftredje aln lång, halfannor aln bred och hög;

2 Och öfverdrog honom med klart guld innan och utan; och gjorde honom en gyldene krans omkring;

3 Och göt fyra gyldene ringar till hans fyra hörner; på hvarje sidone två;

4 Och gjorde stänger af furoträ, och öfverdrog dem med guld;

5 Och satte dem uti ringarna på sidone af arken, så att man kunde bära honom.

6 Och han gjorde nådastolen af klart guld, halftredje aln lång, och halfannor aln bred;

7 Och gjorde två Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom;

8 En Cherub på denna ändan; en annan på den andra ändan.

9 Och de Cherubim uträckte sina vingar ofvan öfver, och öfverskylde dermed nådastolen, och deras anlete stodo tvärtemot hvarsannars; och sågo på nådastolen.

10 Och han gjorde bordet af furoträ, två alnar långt, en aln bredt, och halfannor aln högt;

11 Och öfverdrog det med klart guld, och gjorde der en gyldene krans omkring.

12 Och gjorde der ena listo omkring; ena hand bredt hög, och gjorde en gyldene krans omkring listona;

13 Och göt dertill fyra gyldene ringar; och satte dem på de fyra hörnen uppå dess fyra fötter;

14 Hardt under listone, så att stängerna voro deruti, der man bordet med bar;

15 Och gjorde stängerna af furoträ, och öfverdrog dem med guld, att man skulle bära bordet dermed;

16 Och gjorde desslikes, af klart guld, redskapen på bordet, fat, skedar, kannor och skålar, der man med ut och in skänkte;

17 Och gjorde ljusastakan af klart tätt guld; derpå voro läggen, rör, skålar, knöpar och blommor;

18 Sex rör gingo ut af sidorna, på hvarjo sidone tre rör;

19 Tre skålar, såsom mandelnötter, voro på hvar rör, med knöpar och blommor;

20 Men på ljusastakanom voro fyra skålar med knöpar och blommor;

21 Inunder två rör en knöp, så att sex rör gingo ut af honom;

22 Och hans knöpar och rör deruppå; och var allt klart tätt guld;

23 Och gjorde de sju lampor, med deras ljusanäpor och släcketyg, af klart guld.

24 Af en centner guld gjorde han honom, och all hans tyg.

25 Han gjorde ock rökaltaret af furoträ, en aln långt och bredt, rätt fyrakant, och två alnar högt med sin horn;

26 Och öfverdrog det med klart guld, dess tak och väggar allt omkring, och dess horn, och gjorde der en krans omkring af klart guld;

27 Och två gyldene ringar under kransen på båda sidor, så att man satte stängerna deruti, och bar det dermed.

28 Men stängerna gjorde han af furoträ, och öfverdrog dem med guld;

29 Och gjorde den helga smörjooljan, och rökverk af rent speceri, efter apothekarekonst.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40