Predikaren 10 SFB15

1 Döda flugor får parfymerarens oljaatt stinka och jäsa.Så uppväger liten dårskapbåde vishet och ära.

2 Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster.

3 På alla sina vägar är dåren utan vett, och han säger till allaatt han är en dåre.

4 Om en furste blir vred på dig, så lämna inte din plats,för saktmod förhindrar stora synder.

5 Det finns ett ontsom jag har sett under solen,ett misstag som kommerfrån den som har makten:

6 Att dårskap sätts på höga poster och framstående mänpå obetydlig plats.

7 Jag har sett slavar till häst och furstar till fots som slavar.

8 Den som gräver en grop faller själv däri,och den som river en murblir biten av en orm.

9 Den som flyttar på sten blir skadad av sten,och den som klyver vedblir skadad av trä.

10 Den som inte slipar eggen när järnet blir slöttmåste använda mer kraft.Men vishet leder till framgång.

11 Om ormen hugger innan den blivit tjusadhar ormtjusaren ingen nyttaav sin konst.

12 Ord från den vises munär välgörande,men dåren förtärsav sina egna läppar.

13 Början på hans tal är dårskap och slutet svår galenskap.

14 Dåren är rik på ord, men ingen människavet vad som ska ske.Vem kan säga en människavad som kommer efter henne?

15 Dårarnas möda tröttar ut dem. Inte ens till staden hittar de vägen.

16 Ve dig, du landvars kung är ett barnoch där furstarna festarredan på morgonen!

17 Lyckliga land vars kung är son till ädla mänoch där furstarna har festvid rätt tid,för att få styrkaoch inte för att dricka.

18 Av lättja förfaller husets bjälkar,och av försumlighetregnar det in genom taket.

19 Fest ordnar man för att roa sig och vin ger glädje åt livet,och pengar kan ge allt detta.

20 Inte ens i din tankeska du förbanna en kung,och inte ens i ditt sovrumska du förbanna den rike,för himlens fåglar bär ditt taloch de bevingade för vidarevad du har sagt.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12