Predikaren 12 SFB15

1 Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar,innan de onda dagarna kommeroch åren då du säger:”De ger mig ingen glädje” –

2 innan solen och ljuset och månen och stjärnorna förmörkasoch molnen kommer återefter regnet,

3 då husets väktare darrar och de starka männen sviker,då malerskorna slutat malaeftersom de blivit så fåoch spejarna har det mörkti sina gluggar,

4 då båda portarna mot gatan stängs tilloch ljudet från kvarnen försvagas,då man vaknar av fågelsångoch sångens alla döttrarsänker rösten,

5 då man är rädd för var backe och farorna på vägen,då mandelträdet blommar,gräshoppan släpar sig framoch kaprisknoppen saknar kraft,då människan går till sin eviga boningoch gråtarna går omkring på gatan,

6 innan silvertråden brister och guldskålen slås sönder,innan krukan vid källan krossasoch hjulet går sönder vid brunnen,

7 då stoftet vänder åter till jorden det kom frånoch anden vänder återtill Gud som gav den.

8 Förgängligt, förgängligt!säger Predikaren.Allt är förgängligt!

Slutord

9 För övrigt var Predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk.

10 Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt.

11 De visas ord är som uddar,som indrivna spikarär deras samlade tänkespråk.De är gåvorfrån en och samma Herde.

12 För övrigt, min son,låt varna dig!Det är ingen ändepå det myckna bokskrivandet,och mycket studerandegör kroppen trött.

13 Detta är slutsatsen,när allt blivit hört:Frukta Gud och håll hans bud,det gäller alla människor.

14 För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen,med allt som är fördolt,både gott och ont.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12