Predikaren 7:13 SFB15

13 Vishetens beskydd är som pengars beskydd.Men kunskapens fördelär att visheten ger livåt sin ägare.

Läs fullständig kapitel Predikaren 7

Visa Predikaren 7:13 i sitt sammanhang