Predikaren 7:19 SFB15

19 Det är bäst att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra,för den som fruktar Gudfinner en väg ut ur allt detta.

Läs fullständig kapitel Predikaren 7

Visa Predikaren 7:19 i sitt sammanhang