Predikaren 7:24 SFB15

24 Allt detta har jag prövatgenom vishet.Jag sade: ”Jag vill bli vis.”Men visheten var fjärran från mig.

Läs fullständig kapitel Predikaren 7

Visa Predikaren 7:24 i sitt sammanhang