Predikaren 7:9 SFB15

9 Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig.

Läs fullständig kapitel Predikaren 7

Visa Predikaren 7:9 i sitt sammanhang