Mdo 10:23 SUV

23 Akawakaribisha wawe wageni wake.Hata siku ya pili, Petro akaondoka akatoka pamoja nao, na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa wakafuatana naye.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:23 katika mazingira