Mdo 10:24 SUV

24 Siku ya pili yake wakaingia Kaisaria. Na Kornelio alikuwa akiwangojea, hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:24 katika mazingira