Mdo 10:25 SUV

25 Petro alipokuwa akiingia Kornelio akatoka amlaki akamwangukia miguu, akamsujudia.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:25 katika mazingira