Mdo 10:26 SUV

26 Lakini Petro akamwinua, akasema, Simama, mimi nami ni mwanadamu.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:26 katika mazingira