Mdo 10:27 SUV

27 Na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu wengi wamekusanyika.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:27 katika mazingira