Mdo 10:29 SUV

29 Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa, nisikatae; basi nawauliza, ni neno gani mliloniitia?

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:29 katika mazingira