Mdo 10:30 SUV

30 Kornelio akasema, Siku tatu zilizopita, katika saa ii hii, yaani saa tisa, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu; nikamwona mtu amesimama mbele yangu, mwenye nguo zing’arazo,

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:30 katika mazingira