Mdo 10:31 SUV

31 akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa, na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:31 katika mazingira