Mdo 10:32 SUV

32 Basi, tuma watu kwenda Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, anakaa katika nyumba ya Simoni, mtengenezaji wa ngozi, karibu na pwani; naye akija atasema nawe.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:32 katika mazingira