Mdo 10:34 SUV

34 Petro akafumbua kinywa chake, akasema, Hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo;

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:34 katika mazingira