Mdo 10:35 SUV

35 bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:35 katika mazingira