Mdo 10:36 SUV

36 Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo (ndiye Bwana wa wote),

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:36 katika mazingira