Mdo 10:37 SUV

37 jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliouhubiri Yohana;

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:37 katika mazingira